Монголд анх удаа хуулийг комик зохиол хэлбэрээр сурталчилан таниулж, иргэдэд  мэдлэг олгох зорилготой “Лоло Хаули хоёр” төслийг Зориг сан, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т шалгарсан оюутнуудын “ХАУЛИ” баг санаачлан хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар 600 гаруй хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Иргэд хууль зүйн мэдлэггүйгээсээ болж өдөр тутмын амьдралдаа хохирч үлдэх тохиолдол цөөнгүй гардаг тул иргэдийн амьдралд зайлшгүй хэрэгтэй Хөдөлмөрийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний хуулийн хүрээнд зарим зүйл заалтыг тайлбарласан комик цувралыг хүргэж байна.

Энэхүү комик цувралын гол дүр болох Лоло нь орчин цагийн залуусын төлөөлөл юм. Харин Хаули нь монгол оронд ховордсон ан амьтдын нэг болох аргаль болно. Ташрамд хэлэхэд Лоло бол англи хэлний “LAW” гэх үгнээс гаралтай ба Хаули нь уйгаржин монгол бичгээр “Хууль” гэдэг үгийн галиглал билээ.

Цуврал №1

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23(1).2. Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна.