Иргэд хууль зүйн мэдлэггүйгээсээ болж өдөр тутмын амьдралдаа хохирч үлдэх тохиолдол цөөнгүй гардаг тул иргэдийн амьдралд зайлшгүй хэрэгтэй Хөдөлмөрийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний хуулийн хүрээнд зарим зүйл заалтыг тайлбарласан “Лоло Хаули хоёр комик цувралыг хүргэж байна.

282 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хүү тогтоосон бол зээлийн гэрээг бичгээр хийнэ. Энэ шаардлагыг хангаагүй бол хүү авах эрхээ алдана.

2021.03.04-ны өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан Иргэний хуулийн дагуу зохиолыг гаргасан болно.

Та “Лоло Хаули хоёр” төслийг доорх хуудсаар орж дагана уу.

Facebook хуудас: https://www.facebook.com/
Instagram хаяг: https://www.instagram.com/loloandhauli/

 

“Лоло Хаули хоёр” төслийн баг