Монгол Улсын Засгийн Газрын 46-р тогтоолоор батлагдсан “Оюутны хөгжлийн зээл”-ийг олгох хяналтын тоо батлагдаж ирсэн тул зээл авах оюутнуудыг бүртгэж эхэлжээ. Иймд 2018-2019 оны хичээлийн жилд тус зээлд хамрагдах оюутнуудад хэд хэдэн шаардлага тавьж буй аж. Үүнд:

-Хичээлийн жилийн нэг улиралд 10-аас доошгүй цагийн хичээл судалж, дүгнүүлсэн байх

-Дүнгийн шалгуур

-Зээл хүсэгчдийн өргөдлийн маягт /ОХҮГ-аас авна/

-Ирээдүйн зорилгоо тодорхойлж бичсэн ЭССЭ /зээлд хамрагдсанаар нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, тухайн мэргэжлээр суралцсанаар ямар үр дүнд хүрэх /

-Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

-Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооны хуулбарСургуулийн голч дүнгийн тодорхойлолт

-Төлбөрийн нэхэмжлэлийн эх хувьТухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан жагсаалт /багц цагаар/

Эдгээр шаардлага хангасан оюутнуудын материалыг тавдугаар сарын 01-нээс зургадугаар сарын 01-ний өдрийг дуустал хүлээн авахаар болсон байна.