Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2020 оны эхний хагас жилийн “Санхүүгийн зах зээлийн тойм”-ыг өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Энэ үеэр 1072 хувьцааны талаар холбогдох албаны хүмүүс хариулт өгсөн юм.

СЗХ-ны үнэт цаасны газрын дарга С.Цэрэндаш:

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн ТУЗ-өөс ногдол ашиг тараах шийдвэр Компанийн тухай хуулийг дагуу гарсан. Энэхүү ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр тараана. Одоогоор Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв энэхүү ногдол ашгийг тараах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

Хоёр сая 500 мянган иргэдэд ногдол ашиг тараана. Эхний ээлжинд үнэт цаасны данстай иргэдэд тухайн дансаар нь ногдол ашгийг тараана. Нэг сая гаруй иргэдийн дансыг банктай тулган, баталгаажуулалт хийгээд ногдол ашиг тараахад бэлэн болчихсон. Үлдсэн иргэдэд ибаримт системд холбогдсон дансаар, 0-18 насны хүүхэд болон ХБИ-ийн хувьд халамжийн дансаар нь дамжуулан олгоно.

Ногдол ашиг тараах ТУЗ-ийн шийдвэрийг яг хэзээ хэрэгжүүлэх вэгэдгийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн удирдлагуудаас тодруулах хэрэгтэй байх. Нийт дүнгээр 178 тэрбум орчим төгрөг тараагдана. Бидний ойлгож байгаагаар 100 тэрбум орчим төгрөгийг Сангийн яаман дахь холбогдох данс руу шилжүүлээд байгаа юм билээ. Үлдсэн төлбөрийг нь Эрдэнэс Тавантолгой ХК нөхөж шилжүүлсний дараагаар ногдол ашиг иргэн болгонд тараагдах үйл явц эхэлнэ” гэлээ.