2018-2019 оны хичээлийн жилд Хөвсгөл аймгийн харъяа ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын сул орон тоог нээлттэй зарлажээ. 

Тус аймгийн дараах сургуулиудад сул орон тоо буй мэргэжлүүдийн багш нарыг энэ сарын 20-ныг хүртэл бүртгэн, сонгон шалгаруулж авах юм байна.