Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авахад ямар материалууд бүрдүүлэх вэ? 

1.Өргөдөл

Өргөдлийн маягтыг компьютерээр бөглөх ба та өөрт хамааралтай мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөхөөс гадна өөрт хамааралгүй мэдээллийг устгаж болохгүй. www.ipom.mn сайтаас зохиогчийн эрхийн өргөдлийн маягтыг татаж авна. 

2.Бүтээлийн Танилцуулга

Бүтээлийн агуулга, бүтэц, хэлбэр, хэмжээ, зорилго, ач холбогдол, онцлог тал зэргийг тусгасан товч танилцуулга бичнэ

3.Эх бүтээл

✔2 хувь бүтээлийг ОӨГ фонддоо авч хадгална (бичмэл бүтээлийн хувьд эх бүтээлийг хэвлэмэл байдлаар авна)


4.Иргэний үнэмлэх / Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар

Зохиогч болон эрх эзэмшигч өөрийн нэр дээр гэрчилгээ авах тохиолдолд иргэний үнэмлэхний хуулбар,
Хуулийн этгээдийн нэр дээр гэрчилгээ авах бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана


5.Гэрээ/Тодорхойлолт

Гэрчилгээ авах гэж буй бүтээлийг гэрээний дагуу туурвисан, албан үүргийн дагуу туурвисан, захиалгаар бүтээсэн мөн бүтээлийг хөндлөнгөөс санхүүжүүлсэн тохиолдолд зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох асуудлыг холбогдох гэрээ, тодорхойлолт, бусад баримтыг үндэслэн шийдвэрлэнэ. Хэрэв зохиогч нь бие дааж бүтээлээ туурвисан бол уг бүтээлийн зохиогчийг мөн эсэхийг хөндлөнгийн нотлох баримт, тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно.

6.Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

✔ Ажил үйлчилгээний хураамжийг Голомт банкан дахь ОӨУБЕГ /РД:5296722/ ОӨУБЕГ /РД:5296722/ 1410004702 тоот дансанд төлнө. Бичмэл бүтээл-20000 төгрөг, Ном- 25000 төгрөг, CD-30000 төгрөг, програм хангамж-  30000 төгрөг, Дүрслэх урлагийн бүтээл-30000, Дуу хөгжмийн бүтээл/CD/-30000, Дууны ая, үг-25000 тус тус тушаана.


✔Гэрчилгээний тэмдэгтийн хураамжийг ОӨУБЕГ /РД:5296722/ Голомт банк, 1410004701 тоот дансанд тус тус тушаан баримтыг бүрдүүлсэн материалын хамт хавсарган авчирна. 2500 төгрөг

✔ (Ажил үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж нь бүтээл тус бүр дээр төлөгддөг болохыг анхаарна уу!)

7.Холбоо барих
Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн  үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж болон бусад мэдээллийг Оюуны өмчийн газрын
 www.ipom.mn хаягаар орж үзэх буюу 327267 дугаарын утсаар холбоо барьж лавлах хэрэгтэй.