Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд иргэд, байгууллагуудын оролцоо, түншлэлийг дэмжихэд чиглэсэн “Тогтвортой хөгжлийн зорилгын нээлттэй өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж байна.

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх, дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, төсөл, санаачилга, сайн туршлагаа танилцуулах боломжийг олгож буй энэхүү нээлттэй өдөрлөгт дараах байгууллагуудыг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Үүнд:

-Төрийн байгууллагууд:

-Иргэний нийгмийн байгууллагууд; иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөн

- Хувийн хэвшлийн байгууллагууд;

- Шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд;

 -Их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд;

 -Олон улсын байгууллагууд;

- Хүүхэд, залуучуудын төлөөллийн байгууллагууд;

 -Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ АВНА уу.