Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас өнөөдөр Монгол Улсын Их сургуулийн 60 багш, ажилтанд орон сууц эзэмших батламж гардууллаа. 

Засгийн газрын өнгөрсөн 6 дугаар сарын шийдвэрээр ОХУ-ын өмчлөлд байсан 8 орон сууцыг Монгол Улсын өмчлөлд үнэ төлбөргүй шилжүүлэн авч, эзэмшигчдэд нь хувьчлах тогтоолыг баталсан. Энэ дагуу өнөөдөр МУИС-ийн багш, ажилчин бүхий 60 айлд орон сууц эзэмших батламжийг нь гардуулав.

ОХУ-ын өмчлөлөөс Монгол Улсын өмчлөлд шилжин ирсэн 8 орон сууц

  1. Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 17 дугаар байрны 24 айын орон сууцыг 
  2. Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 11 дүгээр байрны 112 айлын орон сууцыг
  3. Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 12 дугаар байрны 98 айлын орон сууцыг
  4. Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 13 дугаар байрны 60 айлын орон сууцыг
  5. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 1 дүгээр байрны 60 айлын орон сууцыг
  6. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 7 дугаар байрны 60 айлын орон сууцыг
  7. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 3 дугаар байрны 59 айлын орон сууцыг
  8. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 4 дүгээр байрны 56 айлын орон сууцыг дугаар хавсралт ёсоор эзэмшигчдэд нь үнэ төлбөргүй хувьчилсугай" гэжээ.

Дээрх орон сууцуудыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хувьчлах арга хэмжээ авч ажиллахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын даргад Засгийн газраас үүрэг болгосон юм.


МУИС-ийн багш, ажилтанд орон сууцны батламж гардуулсан өнөөдрийн арга хэмжээнээс гэрэл зургаар хүргэж байна.