Египетийн ширээний теннисчин, Ибрахим Хамато Австрали, эмэгтэйчүүдийн сагсан бөмбөгийн баг

Тайвань, Чалермпонг Пунпу- ширээний теннисчин


Бразил, Андрей Барбей- усан сэлэлт