ZURICH (Reuters) - Үндэсний газар зүйн сэтгүүл алдартай Швейцарийн зочид буудал, рестораныг өнгөрсөн 31 жилийн туршид үйл ажиллагааг нь эрхэлж байсан гэр бүлийнхэн орхих болсон тул шинэ удирдлагыг хайж байгаа талаар сэтгүүлийн нүүрэндээ нийтэлжээ. Альпийн нурууны хадан цохионы ирмэгт байрлах Аescher зочид буудлыг эрхэлдэг хосууд болох Николь, Бернард Ночтел Фритс нар аялал жуулчлалын улирал дуусахаар уг франчайзаа хүлээлгэн өгч байгаа гэж тус мужийн захиргаанаас мэдэгджээ. Үндэсний газар зүйн сэтгүүл “Дэлхийн хамгийн гайхамшигтай газрууд” нийтлэлдээ тус буудалыг оруулсан гэнэ.


Reuters