Оюутан сурагчдын амралтын хугацаа дуусч, хичээл сургууль эхлэхэд цөөн хоног үлдээд байна. Энэ өдрүүдэд оюутан залуучууд Их, дээд сургуульдаа бүртгүүлж байгаатай холбоотойгоор: 

Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6-д “Албан татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын Их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ”,
24.7-д “Суралцаж байх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлбөр төлсөн Их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид суралцагчийг энэ хуулийн 24.6-д заасан хөнгөлөлтөд хамааруулна” гэж заасны дагуу хөнгөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх баримтанд СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТЫГ И-БАРИМТААС ХЭВЛЭСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ тул та баримтаа заавал аваарай.Эх сурвалж: Нийслэлийн татварын газар