Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

0 0

Сансар огторгуйн хүйтэн орон зайнаас эрчим хүч үйлдвэрлэнэ

Энэхүү орон зай нь сэргээгдэх эрчим хүчний маш чухал нөөц юм

2022.05.26