Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Амжилт & Хувь хүний хөгжил

207 0

Ажлын хамтрагчдадаа урам өгч, урагшаа тэмүүлэх стратеги сэтгэлгээ

Стратегич сэтгэлгээтэй удирдагч тогтсон загвар хэв шинжээс татгалзаж, ирээдүйг том зургаар харах чадварыг эзэмшсэн байдаг

2023.01.02

0 0

Цааш нь үзэх