Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Чанартай боловсролыг дэмжих

0 0

Т.Ням-Очир: Хүүхдүүдийг эрэмбэлж нэгийг нь илүү, нөгөө нь дутуу мэт шагнал, өргөмжлөл олгохоо больё

Хүүхэд нэг бүрийн хүсэл сонирхол оролцоонд тулгуурласан хамтдаа хөгжих боломжтой хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье

2022.05.27