Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Гэр бүл & Харилцаа

0 0

Халамж дутсанаас хүчирхийлэгч

Зургаан насанд харагдах зан үйлийн согог, бусдыг үл хүндэтгэсэн, эмзэглүүлсэн зан ааш тухайн хүүхэд насанд хүрээд хүчирхийллийн болон хүчирхийллийн бус шинжтэй гэмт хэрэг үйлдэх магадлалыг харуулдаг аж.

5 өдрийн өмнө

Цааш нь үзэх