Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud

Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   Soundcloud
Supports Sustainable Development Тогтвортой хөгжлийг дэмжигч

Хайх зүйлээ бичнэ үү


Жендэрийн тэгш байдлыг хангах

0 3

БАЙР СУУРЬ: Хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулж, онц сур, илүү мундаг байхыг шаардах нь дээрэлхэлтийг сэдээдэг

Сурагчдын дунд санаатайгаар, давтамжтай өөрийгөө хүч илүү гэж "манлайлал тогтоох" маягаар дээрэлхэх нь түгээмэл байна

2024.02.20

0 0

Э.Сайнзаяа: Бусдыг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрнө гэдэг хүний эрхийн хамгийн энгийн мэдлэг юм

Заавал туранхай бай гэдэг томьёолол хэн ч баталж гаргаагүй шүү дээ. Бид бүгд өөр хүмүүс

2024.02.18

Цааш нь үзэх